Kao profesionalni prevoditelj s višegodišnjim iskustvom mogu ponuditi više vrsta prevođenja:

  • pisano prevođenje – obračunska jedinica je prevoditeljska kartica koja sadrži 1500 znakova s razmacima;
  • simultano prevođenje – obično podrazumijeva prevoditeljsku kabinu sa svom pripadajućom tehničkom opremom i dva prevoditelja koja se izmjenjuju;
  • konsekutivno prevođenje – usmeno prevođenje nakon govornika